Skip to content Skip to footer
ŠTA RADIMO

Računarske mreže

Računarska mreža pre svega služi da bi mogli sa ostalim korisnicima da se podele I.T resursi kao što su podaci ili sam hardver. Pri tome moguće je naravno ostvariti povećanje produktivnosti i samu finansijsku dobit. Tako, na primer, tri štampača od kojih se svaki koristi samo četvrtinu radnog vremena, mogu da se zamene samo jednim štampačem. Uz cenu koju je potrebno platiti za mrežne kartice i opremu za povezivanje, vrlo lako se dolazi do zaključka da je drugo rešenje isplativije.

Isto rasuđivanje može se primeniti i na svu drugu opremu koja se može deliti, kao što su skeneri, diskovi…

Umrežavanjem računara povećava se i produktivnost razmenom podataka između računara.
Velikim dugogodošnjim praktičnim iskustvom, uz neprestano usavršavanje, praćenje i implementaciju novih servisa i tehnologija, izgrađen je tim mladih stručnih i odgovornih ljudi iz oblasti projektovanja, implementacije i održavanja računarskih mreža.

Ukoliko imate više računara u firmi, kući, poslovnom prostoru i želite da ih povežete u jednu računarsku mrežu, Oz I.T.Solutions vam može ponuditi projekat implementacije koji najefikasnije, najbolje i najpristupačnije odgovara vašoj trenutnoj situaciji ali sa posebnim osvrtom na redudantnost same računarske mreže i na na njenu proširivost u budućnosti, kao i kompletnu uslugu izvođenja radova na aktivnoj i pasivnoj mrežnoj opremi i to..

Projektovanje

Izbor opreme

Montaža

Puštanje u rad

Kakve sve postoje računarske mreže?

Prednosti i mana svake od ovih tehnologija povezivanja

 • Žičana mreža:
  Prednosti: Niska cena implementacije, brza, sigurna i vrlo lako se proširuje.
  Mane: Zahteva postavljanje kablova između računara i uređaja.
 • Telefonska linija:
  Prednosti: Niska cena implementacije, lako se instalira, koristi postojeće telefonske linije.
  Mane: Stari kablovi mogu da smanje performanse. I definitivno je da ta brzina nije dovoljna za danjašnje uobičajene zahteve na mreži.
 • Bežična mreža (wireless):
  Prednosti: Pošto nema kablova, računari se mogu postaviti na bilo koje mesto; prenosivi računari imaju pristup mreži i van samog objekta. Pristup mreži je omogućen i preko pametnih telefona.
  Mane: Skupa, brzina opada s povecanjem rastojanja izmedu računara i baznih stanica. Umanjena bezbednost podataka.