Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vaše korišćenje stranica na ovom sajtu podrazumeva da ste saglasni s ovom Politikom privatnosti i uslovima korišćenja.

  • Ovaj sajt prikuplja samo one informacije koje su bitne za ostvarenje svrhe ovih internet stranica, a to je omogućavanje korisnicima da sa nama razmenjuju informacije potrebne za ostvarivanje kvalitetnih usluga koje nudimo.
  • Ovaj sajt garantuje da će poverljivo čuvati sve podatke o svojim klijentima. Podatke neće prosleđivati, prodavati, iznajmljivati ni razmenjivati s trećim osobama bez Vašeg odobrenja.
  • Sajt se obvezuje na čuvanje podataka o svojim korisnicima, osim u slučaju teškog kršenja pravila sajta i nezakonitih aktivnosti korisnika.
  • Google, kao dobavljač treće strane, koristi kolačiće (cookies)

Svi tekstovi na sajtu i pod domenima ozitsolutions.rs i ozitsolutions.in.rs su autorski i kao takvi zadržavaju pravo na svoju privatnost. Neovlašćeno kopiranje i objavljivanje naših tekstova je krivično delo. Pre bilo kakvog prepisivanja sa sajta, obavezni ste da nas obavestite i zatražite našu dozvolu. Ako vam administrator sajta odobri pismeno (ili elektronskim putem) preuzimanje članaka, možete ih objaviti uz obavezan potpis “citat” na kraju članka u formatu izvor: i domen. Molimo vas da ovu poruku shvatite ozbiljno, jer se zalažemo za čistu i pravednu poslovnu etiku na internetu. Težimo što korektnijem odnosu sa klijentima.

Korišćenjem naših web stranica ustupate nam pravo pribavljanja i korišćenja informacija koje ste ostavili na sajtu na način na koji je to ovde izneseno. Ukoliko promenimo neke uslove u našoj Politici privatnosti, te ćemo promene objaviti na ovoj stranici kako biste uvek imali uvid u način na koji koristimo podatke koje ste nam poverili.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o našoj Politici privatnosti, molimo Vas da nam se javite putem obrasca / formulara za kontakt, odnosno e-mailom.

Opšti uslovi popravke računara – softvera

Instalacija i implementacija samog softvera je sveobuhvatan proces servisa računara koji obuhvata samu proveru konfiguracije računara i instalaciju odgovarajućih programa. Kompatibilnost hardvera i softvera je od ogromnog značaja za normalan pravilan računara i računarske opreme. Obzirom da postoji besplatan i komercijalan softver u tom smislu nije svejedno šta se instalira na računaru, pa na osnovu toga možemo odmah precizirati par činjenica:
Ukoliko je softver legalnim putem kupljen i za njega postoji licenca (licencni kod), sve primedbe žalbe i reklamacije se upućuju isključivo prodavcu – vlasniku softvera. OZ I.T Solutions naplaćuje uslugu ali ne daje garanciju na rad softvera. To zapravo znači da, ako ste kupili originalan Windows 11 pro, naš servis vam isti može instalirati/oporaviti/reinstalirati. Bilo kakva garancija na rad samog Windows okruženja nije ostvariva sa strane servisa jer se softver može oštetiti (onesposobiti) vrlo lako i podložan je oštećenju usled nepravilnog i nesigurnog korišćenja. Da ne nabrajamo previše šta sve može oštetiti softver, ukratko: virusi različitog tipa, pogrešno korišćenje softvera, pogrešno podešavanje softvera, iznenadni update ili upgrade softvera koji nije kompatibilan ili pak koji zahteva adekvatnu postojeću verziju za nadogradnju,  iznenadni prekid internet konekcije kao i nestanak struje koja napaja računar.  Naravno, treba skrenuti pažnju da se mnogi korisnici žale kako imaju problem sa operativnim sistemima zato što su nešto skidali sa torenta sajtova ili bilo šta sa interneta ali ih antivirusna zaštita nije zaštitila 100%. U bilo kom oda navedenih slučajeva, servis računara ne snosi nikakvu odgovornost za nastalu situaciju.

Opšti uslovi servisa računara – intevrencija na matičnoj ploči

Matična ploča je u osnovi jedna od najbitnijih delova bilo kog računara. Ona je tačka spajanja za sve komponente koje će se priključiti i funkcionisati tako da čine računar (PC, laptop). Matičnom pločom se smatra elektronska štampana ploča na kojoj se povezuju svi delovi računara.  Naravno, sada malo možemo sebi dozvoliti prostora da karikiramo i kažemo da se matična ploča nalazi i u ostalim elektronskim uređajima kao na primer : TV, nekoj CNC mašini … itd. U bilo kom uređaju da se nalazi štampana ploča na kojoj imamo elektronske komponente odnosno čipove koji zajedno kontrolišu većinu funkcija samog uređaja možemo nazvati matičnim pločama.
Intervencija na matičnoj ploči podrazumeva sledeće radnje:
Popravka matične ploče zamenom određenih elektronskih komponenti koje se nalaze na ploči (diode, kondenzatori, tranzistori, integrisana kola fet/mosfet, razna kola … itd).
Kvarovi koji dovode do potpune neispravnosti matične ploče su uglavnom na chipset-u, procesoru (CPU), bios-u, kao i na RAM slotovima.
Bilo kakva zamena komponenti na matičnoj ploči podrazumeva deformaciju komponenti pa se naš servis striktno ograđuje od potraživanja klijenta da se obezbedi dokaz da je određena SMD komponenta zamenjena jer se prilikom skidanja ista deformiše i/ili uništi kako bi se na njeno mesto ugradila ispravna komponenta.

Zemena Chipset-a

Obzirom da većini klijenata nije jasno zašto i kako to utiče chipset na funkcionalnost računara, možemo samo ukratko reći da: chipset kontroliše komunikaciju između svih delova računara. Ako vam neko kaže da je moguće da se na mesto bilo kog čipseta može ugraditi drugi čipset (napamet) taj vam ne govori istinu i zamajava vas praznim pričama. Jednostavno, mora se krajnej stručno organizovati i implementirati odgovarajući set čipova (čipset – chipset) kako bi vaš računar radio bez problema.
Moramo vam skrenuti pažnju na sledeće: Zamena čipseta podrazumeva najpre stručnu dijagnostiku vrhusnkih elektroničara koji imaju adekvatno iskustvo u ovom poslu. Sama zamena se zasniva na par koraka koji zahtevaju zagrevanje matične ploče na temperaturama koje su predviđene za ovaj proces. Međutim, sam proces skidanja čipova je komplikovan i može vrlo lako izazvati potpunu deformaciju i uništenje starog čipa. Visoka temperatura i/ili trenutni refleks može dovesti do toga da se stari čip polomi, sprži i/ili mu se oštete pinovi. Naš servis ne daje nikakve garancije da će vam vratiti stari čip kao dokaz da je isti zamenjen. Novi čip koji se ugrađuje ima svoju oznaku i na njega se daje adekvatna garancija kroz određeni vremenski period (najčešćne do 6 meseci). Bilo kakve reklamacije u garantnom roku naš servis realizuje vrlo brzo.

Bios chip

Na bios chip-u se čuva program koji pokreće hardver na matičnoj ploči i koji testira ispravnost sistemskog hardvera. Naravno, preko bios-a se mogu podešavati razne opcije podizanja sistema ali i funkcionalnost hardvera koji je priključen na samoj matičnj ploči. Gde se nalazi bios  – na matičnoj ploči. Da li je moguće zameniti bios – da. Da li je moguće nadograditi bios – da. Da li se bios može reprogramirati – da.
Koliko je garancija kada se vrši zamena bios-a na matičnoj ploči ?
Kao i svaka druga intervencija na matičnoj pločitako i bios chip podrazumeva garanciju od 6 meseci do godinu dana.

Opšti uslovi servisa računara kada je u pitanju spašavanje podataka

Nosač podataka na računaru, najčešće klasifikovan kao hard disk može biti mehanički sa diskovima (hdd) ali i elektronski (SSD). Podaci se čuvaju na različitim vrstama nosača podataka. Nekada su to bile perforirane pa zatim i magnetne trake ili gramofonske ploče, da bi  se kasnije pojavili Flopy a zatim i CD/DVD/BLU-RAY nosači podataka. Na ono na šta smo za sada navikli jesu svakako hard diskovi odnosno ssd diskovi. Bilo kakvo skladištenje i čuvanje podataka na pomenutim nosačima podataka je uvek rizično i ne postoji nikakva garancija da će vaši podaci biti sačuvani i/ili spašeni ako se bilo šta neočekivano dogodi i ošteti ispravnost istih. U tom smislu, želimo da vam približimo samo par osnovnih scenarija koji se najčešće pojavlju u praksi kada se korisnik nađe u situaciji da su njegovi bitni podaci dovedeni u pitanje:
Hard disk je pao i više nije moguće pristupiti podacima
Hard disk se visi u BIOS-u ali se ne vidi u operativnom sistemu Windows/Linux
Hard disk radi veoma sporo i ne dozvoljava kopiranje podataka
Hard disk klikće, cakće, čuje se da se okreće disk i prekida rad
Hard disk se uopšte ne pokreće, ne vrti se disk, ne svetli lampica kao kad radi
Hard disk se pokrene i odmah stane i opet tako, non-stop restartuje pokretanje
Hard disk u HDD sentinel-u pokazuje manje od 100% health / 100 % performance
Uglavnom, sve što važi za HDD važi i za SSD osim nekih postupaka koji se primenjuju za izvlačenje-spašavanje podataka

Opšti uslovi servisa računara kada je u pitanju dijagnostika kvara

Dijagnostika kvara je nekada rutinski posao a nekada ume da potraje dugo i stvori i neke nepredviđene troškove koje snosi servis lično. Naravno, razlikuju se popravke koje zahtevaju samo dijagnostiku bez potrebe za zamenom delova od onih koje se rade sofverski i koje se rade brzo, u roku od 60 minuta.
Naš servis računara radi dijagnostiku kvara, što obuhvata sledeće:
Dijagnostika ispravnosti hard diska
Dijagnostika dijagnostika procesora (CPU), radne memorije (RAM) i grafičke kartice (GPU)ž
Dijagnostika dijagnostika ispravnosti matične ploče (MBR)
Dijagnostika dijagnostika USB portova
Dijagnostika dijagnostika HDMI, audio, WiFI, LAN priključka
Dijagnostika dijagnostika podizanja operativnog sistema  (Windows, Linux, MAC)

Naš servis računara će vam takođe naplatiti dijagnostiku po važećem cenovniku radnog sata u sledećim slučajevima:
Odustajanje u bilo kom momentu od dijagnostike
Odustajanje od popravke nakon dijagnostike
Neprihvatanje opcija za popravku ako je potrošeno više od 15 minuta od radnog sata za dijagnostiku, što znači da ste bili obavešteni o situaciji da je neophodno zameniti određeni deo na računaru  a zatim se ne slažete sa popravkom koja može biti uspešna ali i neuspešna.
Niste u roku od 30 dana preuzeli vaš uređaj sa servisa
Niste se javili na telefonski poziv / Viber / WhatsApp/ Emali u roku od 14  dana

Uslovi korišćenja udaljenog servisa/intervencije

Namena servisa

Servis služi za zakazivanje termina pre svega sa firmama sa kojima imamo aktivne ugovore o poslovno-tehničkoj sadanji da na brz i jednostavan način bz gubljenja vremena zakažete servis bez korišćenja ranijih modela komunikacije – telefona.

Zakazivanje termina

Vi ste u obavezi da sservisu tačno dostavite sve podatke potrebne za zakazivanje i obavljanje usluge koju odaberete. To uključuje Vaše ime, broj telefona i e-poštu, kao i bilo kakvu napomenu, a posebno u vezi Vašeg problema odnosno posebnih zahteva.
Nakon što dobijete potvrdu o prihvatanju zakazivanja, u obavezi ste da u zakazano vreme omogućite udaljeni pristup i da ukoliko ne postoji ugovor koji definiše plaćanje dobijete i platite platite zakazani servis/uslugu.
Ukoliko želite da pomerite već zakazani termin za neki drugi dan ili vreme,  molimo Vas da nam se blagovremeno javite na info@ozitsolutions.rs, sa brojem zahteva koje želite izmeniti, kao i novim željenim terminom.

Cene i uslovi

Cene usluga
Kod nekih usluga, nije moguće unapred znati konačnu cenu usluge, jer zavisi od zavisi od težine kvara/problema, vrste i namene račura ili računarske opreme ili pak dopunskih usluga. Kod takvih usluga.

Zloupotreba servisa

Eksplicitno je zabranjena svaka zloupotreba online servisa (uključujući i pokušajte hakovanja, prodiranja u zaštićene delove servisa, nedozvoljeno korišćenje podataka i onemogućavanje drugih korisnika u korišćenju servisa)
OZ IT Solutions zadržava pravo da uskrati servis korisnicima bez najave i obrazloženja, pogotovo ako se korisnici lažno predstavljaju, prave lažna zakazivanja, servis ima pravo da takve korisnike spreči da dalje koriste servis .

Ograničenje odgovornosti

Vi shvatate i prihvatate da udaljeni servis može imati greške u funkcionisanju, projektne greške ili druge probleme i da korišćenje Servisa može rezultirati u nepredviđenoj šteti ili gubitku, uključujući, ali ne i ograničeno na, neočekivani rezultat ili gubitak podataka. OZ IT Solutions ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakve nastale štete (uključujući, ali ne i ograničeno na, specijalne, nenamerne ili namerne štete, gubitak profita ili gubitak podataka, bez obzira na predvidljivost takvih šteta) proistekle iz ili povezane sa korišćenjem ili performansama servisa  ili bilo kakvim materijalima ili servisima koje Vam OZ IT Solutions nudi.
Ni pod kojim uslovima OZ IT Solutions  nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada udaljenog servisa, prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, problemi u funkcionisanju interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, bolesti zaposlenih, nesaradnja trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova.
Vi prihvatate da OZ IT Solutions nije ni na koji način odgovoran za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom zakazanom preko servisa ili je uzrokovana netačnim podacima i greškama.

Obaveštenja e-poštom i telefonom

OZ IT Solutions zadržava pravo da Vas kontaktira e-poštom i telefonom (glasovno, SMS, Push notifikacije…) u smislu obaveštavanja o statusu vašeg naloga, vaših zakazivanja i povremenih promocija. Ukoliko ne želite da ih primate, možete se odjaviti.

Kopirajt

Ovaj servis (sajt, mikrosajtovi i mobilne aplikacije) je u celosti vlasništvo OZ IT Solutions-a.

Zaštićeno ime

OZ IT Solutions – Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili znaka od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa nama. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću sa imenom i logom mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa sa OZ IT Solutions-om.

Promene Uslova korišćenja on line usluge servisa

OZ IT Solutions zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja s vremena na vreme, promeni cenovnik i promeni servis OZ IT Solutions u bilo kom trenutku, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kom trećem licu. Sve takve promene na  će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Vi se obavezujete da povremeno posetite odeljak Uslovi korišćenja, kako biste se blagovremeno upoznali sa eventualnim promenama.
Korišćenjem on line usluge servisa po objavljivanju promena u uslovima korišćenja, vi se slažete i prihvatate sve promene.
U slučaju prekida online servisa sve zakazane i ugovorene usluge prelaze na klasičan način rada.
Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite online servis OZ IT Solutions-a.